ESMA Honda Power Cup 2020 Nolikums

“ĒSMA Honda Power Cup 2020”

 

“ĒSMA Honda Power Cup 2020” sacensību

Nolikums

Organizators ĒSMA, ģenerālsponsors Wess Select.

+371 29422030

esma@esma.lv

1.      Sacensību mērķis ir popularizēt zvejas sportu, pieredzes apmaiņu starp dalībniekiem; C&R “Noķer un atlaid” popularizēšanas principu.

2.      Pasākuma vieta    

2.1.   Lielais un Mazais Baltezers

2.2.   Starts no atpūtas bāzes Lake House

3.      Sacensību grafiks

3.1.   1. etaps - 25.07.2020.

3.2.   2 . etaps -15.08.2020.

3.3.   3. etaps - 19.09.2020.

4.      Dalībnieki

4.1.   Sacensībās var piedalīties ikviens ieinteresēts Latvijas iedzīvotājs, kā arī ārvalstu viesis, kurš reģistrējies atbilstoši nosacījumiem un ir apmaksājis dalības maksu. Personas, kas jaunākas par 18 gadiem, var piedalīties tikai komandā kopā ar pilngadīgu dalībnieku un ar vecāku atļauju.

4.2.   Ja viens no komandas dalībniekiem nevar piedalīties kādā no posmiem, viņu var aizstāt vienu reizi bez maksas, katra nākamā komandas dalībnieka maiņa maksās 30 eiro.

5.      Reģistrēšanās sacensībām

5.1.   Tiek pieņemti pieteikumi no komandas, kuras sastāvā ir viens vai divi cilvēki, saskaņā ar nosacījumiem.

5.2.   Pieteikum tiek pieņemti šeit https://forms.gle/v569VgxKGX5byiVp6

5.3.   Pieteikties dalībai sacensībās var līdz 2020. gada 20. jūlijam.

5.4.   Maksa par dalību 3 posmos 120 eiro apmērā jāpārskaita organizatora kontā līdz 2020. gada 21. jūlijam.

6.      Dalības maksa

6.1.   Dalība 3 sacensību posmos vienai ekipāžai maksā EUR 120 (simts divdesmit eiro).

6.2.   Ekipāža var sastāvēt no viena vai diviem cilvēkiem. Dalības maksa nav atkarīga no ekipāžas locekļu skaita.

6.3.   Apmākas jābūt paskaitīta uz kontu SIA “ĒSMA” LV35UNLA0034103893100, AS SEB Bank.

7.      Dalībnieku pienākumi

7.1.  Ievērot organizatora prasības un instrukcijas, šo Nolikumu, “Makšķerēšanas,

7.1.vēžošanas un zemūdens medību noteikumus (Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumi Nr. 800), Noteikumus par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos (Ministru kabineta 2016. gada 9. februāra noteikumi Nr. 92), kā arī citus likumus un noteikumus, kuri darbojas sacensību norises vietā un laikā, ieskaitot fizisko attālumu un citus pasākumus, lai apkarotu Covid-19 vīrusu.

7.2.  Termiņā apmaksāt sacensību dalību maksu.

7.3.  Ievērot vispārīgās pieklājības normas.

7.4.  Dalībniekiem sacensību dienā līdzi jābūt:

7.4.1.   Viedtālrunim ar uzlādētu akumulatoru, ar instalētu lietotni Whats App, un kameru, kas ļauj veidot loma fotoattēlus un video, lai to reģistrētu.

7.4.2.   Derīgai makšķerēšanas licencei (Makšķerēšanas kartei) vai dokumentiem, kas ļauj zvejot zivis bez licences.

7.4.3.   Spiningiem, spolēm, ēsmām un citam aprīkojumam, kas nepieciešams zvejošanai ar spiningu.

7.4.4.   Zvejas rīkiem, kuri nepieciešami uzmanīgai ķeršanai un noņemšanai no āķa (katrā laivā jābūt vismaz vienam uztveramajam tīklam un ekstraktoram āķa izņemšanai).

7.4.5.   Organizatora izsniegtie atribūti loma reģistrēšanai.

8.      Dalībniekiem aizliegts:

8.1.   Reģistrēt un nosūtīt to zivju fotogrāfijas, kuras tika nozvejotas ne sacensību dienā, ne sacensību laikā, no laivas, kuru dalībnieks  nav reģistrējis sacensībām, kuras nozvejojis dalībnieks, kurš nav reģistrējies sacensībās.

8.2.   Piedalīties sacensībās skaidri redzamā alkohola reibumā. Acīmredzama reibuma jēdziens paliek organizatoru un tiesnešu ziņā.

8.3.   Vienlaicīgi izmantot vairāk nekā vienu ēsmu.

8.4.   Izmantot dzīvu vai dabisku ēsmu.

8.5.   Piebarot zivis ar jebkuru paņēmienu.

8.6.   Atstāt ēsmu ūdenī, pārvietojoties pa ūdenstilpni.

8.7.   Tuvoties citām laivām tuvāk par 60 metriem.

8.8.   Jebkādā veidā traucēt citiem sacensību dalībniekiem vai jebkurām citām personām, kas atrodas ūdenstilpnē.

8.9.   Atstāt laivā noķertās zivis, tai skaitā aeratorā.

9.      Vispārīgie noteikumi

9.1.   Sacensības notiek saskaņā ar organizatoru izstrādātajiem noteikumiem, grafiku un programmu.

9.2.   Pēc reģistrācijas sacensību dalībniekiem tiek izdotas  dalībnieku kartes ar fotogrāfiju, numuri laivām, lineālu zivju mērīšanai. Tos var saņemt tieši pirms sacensībām Lake House zvejas bāzē vai iepriekš veikalā ĒSMA.

9.3.   Visa oficiālā informācija par sacensībām atrodama šeit

9.4.   Organizators jebkurā brīdī var veikt grozījumus noteikumos.

9.5.   Sacensību ietvaros zveja ir atļauta tikai uz spiningu ar mākslīgo ēsmu.

10.  Loma reģistrācija

10.1.                   Nozvejotā loma reģistrācija notiek elektroniski, nosūtot zivju fotogrāfijas uz tālruņa numuru, kuru organizators nodrošina lietojumprogrammā WhatsApp.

10.2.                   Zivs tiek fotografēta 2 reizes:

10.2.1.  Turot zivi horizontāli rokās.

10.2.2. Zivs uz turnīra lineāla ar sacensību dienas žetonu, kuru tiesneši izsniedz sacensību sākumā. Fotoattēlā skaidri jābūt redzamai zivij visā garumā,  lineālam ar atzīmēm un žetonam.

10.3.                   Video ka sportists palaiž zivis ūdenī. 

10.4.                   Video un fotoattēli tiek pieņemti tikai no tālruņa numura, kas norādīts reģistrācijas formā.

10.5.                   Video un fotoattēli ir jānosūta uzreiz pēc zivs noķeršanas.

11.  Loma vērtējums

11.1.                   Par katru nozvejoto līdaku, zandartu vai asari punkti tiek piešķirti saskaņā ar šādu sistēmu - punkti par zivi ir vienādi ar šīs zivis garumu kvadrātā. Piemēram, ja zivs ir 60 cm gara, par to tiek piešķirti 3600 punkti.

11.2.                   Punkti par visām nozvejotajām zivīm tiek summēti.

11.3.                   Ja zivs, piemēram, ir 60,3 cm gara, tad garumu noapaļo uz augšu un reģistrē kā 61 cm.

11.4.                   Tiek ieskaitītas šādas zivis:

11.4.1. Līdakas garākas par 50 centimetriem

11.4.2. Asari garāki par 20 centimetriem

11.4.3. Zandarti garāki par 45 centimetriem

11.5.                   Ja zivs garums ir mazāks par ieskaitāmo, tad garums netiek noapaļots.

11.6.          Ieskaitītas tiks 20 zivis.

12.  Uzvarētāja atlase

12.1.                   Sacensības risinās ar kopēju ieskaiti par visiem posmiem.

12.2.                   Vietas tiek sadalītas atbilstoši visos posmos iegūtajiem punktiem.

12.3.                   Uzvarētājs nominācijā “Visgarākā zivs” tiek izvēlēts katrā posmā atsevišķi.

13.  Balvas

13.1.                   Kopvērtējuma balvas

13.1.1. Par pirmo vietu kopvērtējumā Honda motors - balva no ģenerālsponsora Wess Select

13.1.2. Par otro vietu kopvērtējumā - eholots

13.1.3. Par trešo vietu kopvērtējumā - laiva

13.2.                   Balvas par vislielāko zivi katrā posmā

13.2.1. Par vislielāko līdaku - balva 100 eiro apmērā

13.2.2. Par vislielāko asari - balva 100 eiro apmērā

13.2.3. Par vislielāko zandartu - balva 100 eiro apmērā

13.3.                   Loterija

13.3.1. Katram dalībniekam katrā posmā būs iespēja loterijas laikā laimēt balvu atbilstoši savam dalībnieka numuram. Katrā posmā loterijas balvu fonds ir 500 eiro.

14.  Drošība

14.1.                   Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks apliecina, ka:

14.1.1. Viņa veselības stāvoklis ļauj viņam piedalīties sacensībās.

14.1.2. Dalībnieks ir pilnībā atbildīgs par savu veselību sacensību laikā.

14.1.3. Viņš ir pilnībā atbildīgs par savu drošību sacensību laikā.

15.  Personas datu, fotoattēlu un video aizsardzība

15.1.                   Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks dod piekrišanu tam, ka organizators apstrādā viņa personas datus.

15.2.                   Reģistrējoties sacensībām, dalībnieks piekrīt, ka visas fotogrāfijas un video, ko sacensību ietvaros nodevis  dalībnieks, kā arī tās foto un video, kurus organizators ir uzņēmis sacensību laikā, var tikt izmantotas reklāmai, kā arī publicētas sociālajos tīklos un internetā.

 https://forms.gle/mqYkdEyd9xuqbLFZ7

+371 29422030

esma@esma.lv


 SIA ĒSMA” LV83UNLA0050006703930, AS SEB Bank. 

 

Rekvizīti SIA "ESMA" +371 2 6460005 esma@esma.lv
Reģ. numurs: 40103127663
Nodokļa numurs: LV40103127663 Jur. adrese: Araišu iela 15, Rīga, LV-1006
Konts: LV04CBBR1128153900010 BlueOrange Bank AS SWIFT code: CBBRLV22

Salidzini.lv logotipsLielākais Latvijas interneta veikalu preču meklētājs
Šī vietne ļauj jums apskatīt un lejupielādēt materiālus no šīs vietnes tikai personīgai nekomerciālai izmantošanai, ar nosacījumu, ka jūs saglabājat visu informāciju par autortiesībām un citu informāciju par īpašumtiesībām, kas ietvertas avota materiālos un to kopijās. Aizliegts modificēt šīs vietnes materiālus, kā arī tos jebkādā formā izplatīt vai parādīt vai izmantot jebkādā citā veidā sabiedriskiem vai komerciāliem mērķiem. Jebkura šo materiālu izmantošana citās vietnēs vai datortīklos ir aizliegta.